Korektury textů v češtině a angličtině

Chcete zapůsobit svým životopisem? Oslovit klienty svými texty na webu? Obhájit diplomovou práci? Nezapomeňte na korektury.

Co je korektura

Korektura je obecný výraz pro celou řadu úprav, kterými prochází rukopis před tím, než se dostane ke čtenáři. Kompletní korektura textu odstraní překlepy, opraví pravopisné chyby a uhladí text do čtivé podoby. Kvalitně provedené korektury zachytí a vyřeší také logické a faktické chyby. Součástí korektury je oprava textu tak, aby dodržoval typografická pravidla a požadavky na formální úpravu dokumentu.

Profesionální korektury textů

Profesionální korektury textůProvádím korektury obecných a odborných textů v češtině a angličtině. Mimo přirozené pečlivosti a smyslu pro detail mám filologické vzdělání a více než pětiletou praxi v oboru. Jako technický korektor se zaměřením na citační normy jsem pracovala na řadě knih a článků vydaných univerzitním nakladatelstvím. Díky svým zkušenostem odvádím korektury kvalitně a odevzdávám je v expresních termínech – bez expresních příplatků.

Mám dotaz

Korektury pro studenty

Korektury pro studentySpecializuji se na korektury bakalářských, diplomových a disertačních prací v češtině a angličtině. Pět let jsem vyučovala akademické psaní a editační dovednosti v angličtině na univerzitní úrovni, na téma základy akademického psaní jsem sepsala skripta. Během této doby jsem opravila stovky studentských prací a získala dokonalý přehled o tom, jaké jsou požadavky na závěrečné práce a především jak je dodržet.

Mám dotaz

Ceník korektury

Pro minimalisty Pro jistotu Pro perfekcionisty
100,- Kč / NS 130,- Kč / NS 200,- Kč / NS
Jazyková korektura
Typografická korektura
Korektura stylistiky
Věcná kontrola
Korektura bibliografie
Grafická úprava
Nenašli jste se? Nic se neděje. Napište, co potřebujete, a domluvíme se na individuální ceně!
Celkovou cenu zakázky dostanete předem k odsouhlasení.
Minimální hodnota objednávky je 500,- Kč.
Ceník platný od 1. 1. 2019.

Co korektury zahrnují

Co korektury zahrnují

  • Jazyková korektura – oprava překlepů a gramatiky, včetně interpunkce
  • Typografická korektura – úprava textu podle typografických zásad a základní formátování
  • Korektura stylistiky – uhlazení neobratného vyjadřování, odstranění nadměrného opakování slov či použití nevhodných výrazů
  • Věcná kontrola – ověření faktické správnosti údajů, logické návaznosti textu a dodržení jednotnosti terminologie
  • Korektura bibliografie – uvedení odkazů na zdroje a seznamu použité literatury do souladu s požadovanou citační normou
  • Grafická úprava – příprava pro tisk, včetně úpravy tabulek, vytvoření číslování či sestavení obsahu

Mám zájem