Překlady a lokalizace angličtina–čeština

Potřebujete životopis v angličtině? Překlad abstraktu? Překlad produktových popisků? Na online překladač se nespoléhejte.

Co je překlad

Kvalitně provedený překlad zprostředkovává smysl výchozího textu čtenáři v cílovém jazyce. Překlad není jen mechanickým převodem na slovníkový význam slov. Překlad organicky přenáší obsah sdělení z jednoho jazyka do druhého.

Co je lokalizace

Lokalizace je nástavbou překladu. Lokalizovaný text se přizpůsobuje kulturním zvyklostem mluvčích cílového jazyka. V praxi to znamená například nahrazení angloamerických měrných jednotek metrickou soustavou užívanou v českém prostředí. Cílem lokalizace je vyjít čtenáři maximálně vstříc.

Profesionální překlady angličtina–čeština

Překlady a lokalizace angličtina–češtinaPřekládám a lokalizuji české texty do angličtiny a anglické texty do češtiny. Absolvovala jsem doktorské studium anglické literatury, díky kterému se v angličtině vyjadřuji stejně přirozeně jako v češtině. Provádím současně překlady a korektury, které jsou v ceně překladu.

Mám dotaz

Ceník překladů

Z angličtiny do češtiny 300,- Kč / 1 normostrana
Z češtiny do angličtiny 350,- Kč / 1 normostrana

Celkovou cenu zakázky dostanete předem k odsouhlasení.
Minimální hodnota objednávky je 500,- Kč.
Ceník platný od 1. 1. 2019.

Mám zájem